نمایش دادن همه 6 نتیجه

نمایش 12 24 36

کتاب ساخت برند در ایران؛ از ثبت تا رونق

۶۰,۰۰۰ تومان
این کتاب مناسب تمام کار آفرینان و صاحبین کسب و کار است که میخواهند برندشان را روز به روز بهتر

متفاوت بودن در دنیایی که دیده شدن سخت است

۸۰,۰۰۰ تومان
کتاب متفاوت بودن در دنیایی که دیده شدن سخت است باید از بقیه متفاوت باشی تا بتونی بهترین نتیجه رو بگیری این کتابی بی شک یکی از بهترین کتاب های منتشر شده در زمینه بازاریابی است که در 10 سال اخیر منتشر شده است.

کتاب جرأت موفقیت

۶۰,۰۰۰ تومان
آموزش های تحول فردی و سازمانی بیش از آنکه قلب افراد را نشانه رود، پای عقل و منطق را به میان می آورد که هرچند در جای خود، مغتنم و ارزشمند است؛ ولی چون بدون تأثیر حسی و قلبی بر مخاطب همراه می شود، به نتیجه ای که در جستجوی آن هست، دست پیدا نمی کند. اما کتاب جرأت موفقیت می تواند منبع بی نظیری برای مخاطبانش باشد که موفقیت را در شکل واقعی و خود ساخته اش بیاموزند و به کار ببندند؛ چرا که درک کامل مفاهیم کتاب، راهگشای بسیاری از اهداف و آرزوهای دور و دراز مخاطبین خواهد بود.

جعبه ابزار برنامه ریزی

۱۶۱,۰۰۰ تومان
وجود دفترها همیشه برای ما باعث فراموش نکردن موضوعات و کارها بوده است. برای اینکه ما بتوانیم برنامه‌ریزی‌ برای برنامه‌ها و کارهایمان داشته باشیم باید از یک دفتر تحت عنوان دفتر برنامه‌ریزی استفاده کنیم. جعبه ابزار برنامه ریزی می‌تواند کمک بزرگی در این موضوع به ما کند.

تاثیرگذار و کلیدی شو

۷۰,۰۰۰ تومان
به یک فرد کلیدی و تأثیرگذار در مدتی کوتاه تبدیل شوید؛ به گونه‌ای که کسی نتواند نادیده‌تان بگیرد. در روزگار امروز، عده‌ای از افراد رشد پایینی را در عرصه‌های مهم زندگیشان تجربه می‌کنند که در نهایت ممکن است به صفر برسد یا درهمان نقطه باقی بماند.

هنر شروع کردن برای هر شخص و هر کسب و کار

۱۰۰,۰۰۰ تومان
خیلــی از کارآفرینهــای باتجربــه، یــکروز میگوینــد، »ایکاش تجربــهی االنــم را آن موقـع داشـتم«. میخواهـم بـا مطالعـهی ایـن کتـاب بـه چنیـن سرنوشـتی دچـار نشـوید. مـن سـابقهی راهانـدازی سـه شـرکت، سـرمایهگذاری روی ده شـرکت و مشـاوره بـه سـازمانهای دو نفـره و سـازمانهای بزرگـی مثـل گـوگل را دارم.
فروخته شده:0
باقی مانده:10