نمایش یک نتیجه

نمایش 12 24 36

منابع انسانی در استارتاپ ها

۶۵,۰۰۰ تومان
کتاب پیش رو به مسئله ی سرمایه ی انسانی به عنوان بنیادی ترین و مهم ترین پایه ماندگاری استارتاپ ها پرداخته است. مدیریت منابع انسانی یکی از فرآیندهای پیچیده استارتاپ هاست که چنانچه به خوبی صورت نگیرد موجب از هم پاشیدگی و شکست آن ها می شود و اگر دانش، آگاهی و مهارت کافی برای آن کسب شود ارتقا و پیشرفت را به دنبال می آورد. ویلی براون که از تجربه ی خوبی در دنیای استارت آپ برخوردار است، در کتاب حاضر نکات ساده و کوچک اما مهمی را در تعامل و برخورد با سرمایه ی انسانی بیان کرده و راهکارهایی برای چگونگی برخورد با کارکنان، استخدام و آشنایی با افراد جدید و سیاست های مورد نیاز در مدیریت منابع انسانی در اختیار گذاشته است.
فروخته شده:0
باقی مانده:5