نمایش دادن همه 5 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 12 24 36

کتاب تبدیل رویا به ثروت

۳۱,۵۰۰ تومان
این کتابی ست درباره ی کارآفرینی که کمک تان می کند کسب و کار موفق تان را شروع کنید و رشدش دهید ولی به خصوص برای آن هایی نوشته شده که در انجام این کار استرس دارند و شاید می ترسند همان ها که هر چند درباره ی ایده های کسب و کاری شان هیجان دارند ولی جرات نمی کنند از شغل روزمره شان استعفا دهند و آینده شان را به خطر بیندازند
فروخته شده:5
باقی مانده:15

عامل ارزش‌ها؛ راز موفقیت و جهش

۷۶,۵۰۰ تومان

کتاب عامل ارزش ها؛ راز موفقیت و جهش؛ به ما می گوید تا چگونه توانایی ها و ارزش های زندگیمان را بشناسیم تا بتوانیم به اهداف مان دست پیدا کنیم.

 
فروخته شده:0
باقی مانده:34

کتاب راز خوشبختی تو

۲۷,۰۰۰ تومان
وقتــی صحبــت از یافتــن خوشــبختی تان بــه میــان می آیــد، همیشــه از نــگاه یــک مبتــدی بــه آن نــگاه کنید، نــه یــک کارشــناس. تصــور کنیــد می خواهیــد بــازی تنیس یــاد بگیریــد. اگــر هیچ وقــت بــازی نکــرده باشــید و کســی راکتــی بــه دســت تان دهــد و بگویــد، «حــالا ســعی کــن این طــوری تــوپ را پرتــاب کنــی»، می پذیریــد. شــما اراده می کنیــد و می گوییــد، «انجامــش می دهــم». ایــن حرکــت را بــه ایــن صــورت امتحــان می کنیــد، چــون مبتــدی هــزار گزینــه دارد و هــر چیــزی را امتحــان می کنــد.

کتاب هدفگذاری به روش پدر پولدار

۱۳,۵۰۰ تومان
آدم ها به رویاهای شان احتیاج دارند. باید به رویاهای شان دست پیدا کنند. ولی نمی دانند چطور. وضعیت وقتی بدتر میشود که روی «چگونگی» متمرکز میشوند، در حالی که موفقیت در «چرایی» پیدا میشود. این برنامه برای این طراحی شده است تا به شما یاد بدهد چگونه اهداف تان را با استفاده از ذهنیتی که من از پدر پولدار یاد گرفتن. محقق کنید.

کتاب بهترین سال زندگی تو

۵۴,۰۰۰ تومان
وقتی خواندن این کتاب را شروع کنید، زندگی، دیگر هیچ‌وقت مثل قبل نخواهد شد؛ با من همراه شوید. بهترین سال زندگی‌تان مبارک! دارن هاردی